Sänk era klimatavtryck och era kostnader

Vill du ha lägre CO2-utsläpp, det som krävs för att uppfylla miljökrav, flera sätt att återbruka, minimera uppkomsten av avfall, maximera värdet på ditt material och sänkta kostnader? Det är resultatet av vår analys. I varje kundrelation börjar vi med en nulägesanalys där vi tillsammans etablerar ett nuläge. Med nuläget som utgångspunkt tittar vi på hur sorteringen eller bearbetningen av material kan bli mer effektiv och hur vi kan få så rena fraktioner som möjligt. Utifrån analysen tar vi fram en handlingsplan, följer vi upp och jobbar kontinuerligt med processen, optimerar och ser till så ni kan nå era hållbarhetsmål. I vår kundportal kan ni se processen, följa utvecklingen, hämta statistik och rapporter. Det finns alltid saker som går att göra bättre och med små justeringar ser vi till att spara pengar, maximera värdet på avfallet och få så stora miljövinster som möjligt.

Låt oss effektivisera er återvinning med en kostnadsfri analys

Såhär får vi det att hända:

Nulägesanalys

Våra återvinningsexperter gör en nulägesanalys i dialog med er för att gå igenom hur ni sorterar avfall och vad det finns för möjligheter att återvinna mer och spara pengar. ​Vårt mål är att ni ska göra en förflyttning uppåt i avfallstrappan och med effektiva processer bidra till att minimera avfallet som genereras och därmed minskad miljöpåverkan.​ Nulägesanalysen resulterar i en rapport som visar:​

 

 • Vilka materialslag och vilka volymer
 • Vad materialåtervinns och vad går till energiåtervinning
 • Total CO2 påverkan från återvinningeni
 • Kostnader för hyra, transport och materialhanteringi
 • Förbättringspotential och möjlighet till ökad återvinning och kostnadsbesparingar

Återvinningsplan

Efter nulägesanalys, rapport och bedömning av förbättringspotential tar vi fram en gemensam återvinningsplan.​

 

 • Planen utgår från er verksamhet med tydliga målsättningar och nyckeltal.
 • Vi går igenom era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser och materialbehandling.
 • Behov av utbildning med fokus på att skapa ett engagemang kring ökad återvinning och ekonomin.
 • Ta fram alternativ för att materialåtervinna komplexa materialslag som går till energiåtervinning idag.

Uppföljning av förbättringsprojekt

När planen sätts i drift följer vi uppsatta mål och nyckeltal.​

 

 • Digital visualisering av miljövinst med kontinuerlig statistik i vår kundportal​
 • Löpande förbättringar för effektivare återvinning och ökad miljövinst.
 • Vår kundservice är tillgänglig och ger snabb återkoppling vid behov av förändringar.

Kontakta mig