Nya lagar och regler för avfall

Har du full koll på alla nya lagar och krav? Lugn, det har vi.

För att stötta arbetet mot en mer cirkulär ekonomi har EU:s avfallsdirektiv uppdaterats och svensk lagstiftning har anpassats. Förändringarna sker kontinuerligt, och det är en hel del att hålla reda på. Syftet med lagstiftningen är att minska mängden avfall, öka återanvändningen, öka återvinningsgraden och förbättra avfallshanteringen. Precis det vi gör varje dag helt enkelt. Och eftersom vi hjälper våra kunder att uppfylla regelverken och vara compliant har vi riktigt bra koll på det här.

Behöver du hjälp att förstå hur det här påverkar din verksamhet? Prata med en av våra hållbarhetsexperter! Hör av dig här.

Viktiga förändringar att ha koll på:

 1. Nya krav på bygg- och rivningsavfall

  Från 1 januari 2020 ska den som producerar bygg- och rivningsavfall sortera ut avfallet i minst sex fraktioner: trä, mineral, metall, glas, plast och gips. Fraktionerna ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall.

 2. Förbud mot att bränna separat insamlat avfall

  Från 1 augusti 2020 får inte avfall som samlats in separat för att återanvändas och återvinnas gå direkt till förbränning eller deponi. Det innebär att man måste göra en bedömning på allt avfall om det kan återvinnas, eller om delar av det kan återvinnas. Kan delar återvinnas måste dessa fraktioner separeras ut.

 3. Utökat producentansvar

  Från 1 januari 2023 skärps kraven på den som producerar förpackningar. Rapporteringsskyldigheten utökas, och förpackningar som är gjorda av fler än ett material måste rapporteras för varje enskilt material. Insamlingsansvaret flyttar till att i huvudsak bli kommunalt, vilket ska ersättas av producenterna.

 4. Krav på separat hantering av biologiskt avfall

  Från 31 december 2023 får inget biologiskt avfall blandas med andra typer av avfall. Avfallet kan antingen samlas in separat eller separeras och återvinnas vid källan. Det gäller till exempel förpackat matavfall, en väldigt stor avfallsfraktion.

 5. Krav på separat insamling av textilier och farligt avfall

  Från 1 januari 2025 måste alla textilier och farligt avfall samlas in separat. Rapporteringssystemet för farligt avfall kommer att uppdateras.

Man kan snabbt konstatera att det är mycket som kommer att förändras, och det kan vara svårt att få en överblick av vilken påverkan det kommer få. Fler producenter och verksamhetsutövare kommer att bli antecknings- och rapporteringsskyldiga. Fler avfallsfraktioner kommer rapporteras in i det nationella avfallsregistret för att öka spårbarheten. Byggbranschen, tillverkningsindustrin och förpackningsindustrin kommer möta strängare krav – och alla kommer påverkas på olika sätt.

Som återvinningsexperter hjälper vi våra kunder att hålla sig uppdaterade och förstå hur förändringarna kommer att påverka just deras verksamhet. Genom att komma med konkreta rekommendationer på anpassningar i god tid är vår målsättning att även de största förändringarna ska kännas som små för alla våra kunder.

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta mig