Återvinning av Skrot och metall

Metaller är cirkulära på riktigt

Järn och andra metaller tillhör de typer av material som lämpar
sig allra bäst för återvinning och cirkulär produktion. Det beror
på att metaller i princip kan återvinnas hur många gånger som helst.

Förutom järn är koppar, aluminium, rostfritt stål och ädelmetaller exempel på värdefulla material som går utmärkt att återvinna.

På REMONDIS har vi både kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa våra kunder i deras ekologiska transformation inom metallanvändning.

Vi återvinner, säljer och nyproducerar
åt våra kunder

Produktion, användning och återvinning av plastmaterial är ett bra
exempel på den cirkulära omställning som pågår i samhället.
Vi måste ta ansvar för vår plastanvändning. Det sker bland annat
genom återvinning av så mycket plast som möjligt från såväl
industrispill som från slutkonsumenter.

Plast kan återvinnas ungefär sju gånger och därefter bli en viktig komponent i kompositmaterial som kan användas i många år (till exempel i ett båtskrov). REMONDIS har jobbat med plaståtervinning i Sverige sedan början av 1980-talet. Det gör oss till en kunnig och erfaren partner som hjälper våra kunder att bli mer hållbara och cirkulära. Dels genom att se till att kunderna återvinner så mycket som möjligt, dels genom att vi i våra anläggningar tillverkar plastråvara som antingen kan gå tillbaka till kundens produktion eller säljas.

I dag ställer affärspartners, kunder och slutkonsumenter höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att producenter är miljömedvetna, återvinner, minskar sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara och cirkulära. Samtidigt tillkommer ständigt nya tvingande lagar och regler som ställer krav på en mer hållbar tillverkningsindustri. De nya reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att tappa kunder eller drabbas av juridiska påföljder.