Förvandla ditt avfall till en värdefull resurs

Visste du att bara 5 % av allt material som används globalt ingår i ett cirkulärt flöde där det återvinns? I stället använder man jungfruligt material, vilket orsakar stora utsläpp. Om vi separerade ut fler material och ökade efterfrågan av återvunnet material inom industrin skulle vi faktiskt kunna minska CO2-utsläppen med nästan 30 %. Det tänker vi hjälpa till med – redan idag. Vi tror att nyckeln ligger i att återvinna avfall på ett sätt som förvandlar det till en värdefull resurs.

Vi hjälper dig att gå från avfallsplan till materialplan

En viktig del av hållbarhetsarbetet är att minska andelen jungfruligt material, där stora energibesparingar finns att hämta. Genom att använda återvunnet stål i stället för att producera nytt minskar CO2-utsläppen med 87 %. För papper minskar utsläppet med 37 %. Det finns stora möjligheter att återvinna betydligt mer från industrin, men det är ofta en komplicerad process då det rör många olika sorters material och det är många aktörer som behöver samarbeta. Det är här vi kommer in.

Vår kunskap om storskalig sortering gör att vi kan separera fler material och skapa ett mer renodlat avfall, som kan bli till en ännu bättre råvara. Genom att hantera materialet smartare skapar vi förutsättningarna för att minimera uppkomsten av avfall samtidigt som vi ökar materialvärdet på det vi hanterar.

Allting börjar med vår nulägesanalys. Utifrån den identifierar vi risker och förbättringsområden, och lägger upp en plan framåt. Vi tror på nära samarbeten och att börja redan i designfasen. Allt för att kunna separera fler material, för att öka mängden material som kan återvinnas och cirkuleras tillbaka till industrin och bli nya produkter.

Är du redo att minska din verksamhets klimatavtryck? Kontakta en av våra hållbarhetsexperter och boka in en kostnadsfri nulägesanalys.

Källor: Återvinningsindustrierna och Mistra Closing the Loop

Såhär får vi det att hända:

Nulägesanalys

Våra återvinningsexperter gör en nulägesanalys i dialog med er för att gå igenom hur ni sorterar avfall och vad det finns för möjligheter att återvinna mer och spara pengar. ​Vårt mål är att ni ska göra en förflyttning uppåt i avfallstrappan och med effektiva processer bidra till att minimera avfallet som genereras och därmed minskad miljöpåverkan.​ Nulägesanalysen resulterar i en rapport som visar:​

 

 • Vilka materialslag och vilka volymer
 • Vad materialåtervinns och vad går till energiåtervinning
 • Total CO2 påverkan från återvinningeni
 • Kostnader för hyra, transport och materialhanteringi
 • Förbättringspotential och möjlighet till ökad återvinning och kostnadsbesparingar

Återvinningsplan

Efter nulägesanalys, rapport och bedömning av förbättringspotential tar vi fram en gemensam återvinningsplan.​

 

 • Planen utgår från er verksamhet med tydliga målsättningar och nyckeltal.
 • Vi går igenom era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser och materialbehandling.
 • Behov av utbildning med fokus på att skapa ett engagemang kring ökad återvinning och ekonomin.
 • Ta fram alternativ för att materialåtervinna komplexa materialslag som går till energiåtervinning idag.

Uppföljning av förbättringsprojekt

När planen sätts i drift följer vi uppsatta mål och nyckeltal.​

 

 • Digital visualisering av miljövinst med kontinuerlig statistik i vår kundportal​
 • Löpande förbättringar för effektivare återvinning och ökad miljövinst.
 • Vår kundservice är tillgänglig och ger snabb återkoppling vid behov av förändringar.

Kontakta mig