Plast

Återvinn och sälj plast

Vår mångåriga erfarenhet, våra långvariga relationer och vårt stora
kontaktnät världen över gör att vi kan återvinna och sälja ditt material
till rätt pris. Och vill du köpa plast tar vi fram rätt produkt till ett pris
som du blir nöjd med.

Vi hjälper dig att återvinna din plast vare sig du befinner dig i eller utanför Skandinavien. Oavsett om du vill återvinna eller sälja sätter vi upp en effektiv hantering där alla steg anpassas efter just ditt företag, din produkt och ditt spill.

Vi utgår från din ambition och tar sedan reda på vad det finns för möjligheter. Vi sätter upp en plan helt enkelt, och har du högre ambitioner än vad som är möjligt i dagsläget, planerar vi för hur och när dina ambitioner kan bli verklighet.

3 möjligheter för din plast

Sälja, återanvända eller ny produkt

Det finns många möjligheter att utnyttja ditt spill på ett sätt som sparar både pengar och maximerar miljövinsten. Antingen säljer vi spillet vidare, till exempel som råvara till en annan industri, eller så kan du själv använda det igen. Vi arbetar bland annat med konceptet “Closed Loop Recycling” som innebär att vi återvinner och bearbetar ditt plastavfall på ett sådant sätt att du kan nyttja det i produktionen igen, för att tillverka samma produkt.

Ett tredje alternativ är att vi bearbetar ditt spill till en helt ny produkt som du själv kan använda. Det kan till exempel innebära att ditt spill blir pallar eller påsar. Förutom den uppenbara miljöfördelen med att ta hand om ditt spill finns stora möjligheter att spara och tjäna pengar – maximal återvinst med andra ord.