Återvinning av Papper och kartong

Att återvinna papper tjänar alla på

I Sverige är vi bra på att återvinna papper. 80 procent av det papper
vi använder går till återvinning. Det tjänar både användare,
producenter och naturen på.

Förutom att vi inte behöver avverka lika många träd (ett ton papper motsvarar ungefär 14 träd), så kräver papperstillverkning av returfiber 70 procent mindre energi än tillverkning av ny fiber. Återvunnet papper kan användas för att tillverka de flesta sorters papper. Ofta handlar det om hygienpapper, tidningspapper, förpackningskartong och wellpapp.

Wellpapp (kartong med ett korrugerat, vågigt skikt mellan papperslagren) återvinns och används till att tillverka ny wellpapp. Wellpapp används framförallt till att göra lådor. Återvinningsgraden är, precis som för papper, hög.

Vi sköter allt från insamling till
leverans på pappersbruket

REMONDIS är ett av de ledande bolagen inom återvinning av papper
i Sverige och hjälper kunder med alla typer av pappersåtervinning.

Oavsett om pappersavfallet kommer från hushållssortering, industrier eller kontor. I våra anläggningar hanterar vi de flesta sorters pappersmaterial som används: tidningspapper och magasinspapper, förpackningar, olika typer av trycksaker, skrivpapper och pappersspill från produktion. På REMONDIS kan vi hjälpa våra kunder med hela återvinningsprocessen för papper: från pappersinsamling, transport till returpappersanläggningar där det kontrolleras, sorteras och balas till leverans och försäljning hos kunder i form av pappersbruk. Genom vårt stora kontaktnät hittar vi den bästa avsättningen för den enskilda kundens återvunna pappersråvara. Vårt nätverk gör oss även till en partner som kan hjälpa kunder som vill köpa returpapper.

Idag ställer affärspartners, kunder och slutkonsumenter höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att producenter är miljömedvetna, återvinner, minskar sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara och cirkulära. Samtidigt tillkommer ständigt nya tvingande lagar och regler som ställer krav på en mer hållbar tillverkningsindustri. De nya reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att tappa kunder eller drabbas av juridiska påföljder. På REMONDIS ser vi till att våra kunder alltid har koll på alla regler och krav.