Där plaståtervinningen händer

Vi kan plast, man kan säga experter faktiskt. Vår svenska plastverksamhet har hög servicegrad och teknisk kompetens att förse industripartners med stora materialflöden av återvunnen plast med rätt kvalitet. I de fall vi behöver har vi tillgång till hela den globala koncernens kunnande. De ger oss lokal anknytning med stora muskler. Vi är faktiskt världens tredje största återvinningsföretag, men vem räknar.

Alla medarbetare har lång gedigen bakgrund inom plaståtervinning och räds inte att kavla upp ärmarna. Vår samlade kunskap och erfarenhet gör oss till experter på återvunnen plast. Vi är återvinningspartner till många företag i Skandinavien där vi möjliggör cirkulära plastflöden tillsammans.

Trots att vi är duktiga doers så strävar vi hela tiden efter att göra ett ännu bättre jobb. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår process för att öka förädlingen av återvunnen plast. Nu är vi ett 30-tal anställda och producerar ca 20 000 ton återvunnen plast per år. Så oavsett vilken plastupplevelse du söker så finns den här hos oss.

Hur återvinns plast?

Kolla hur vi sorterar och återvinner plast i våra anläggningar.

Så gör vi högkvalitativ plast

Råmaterial

Vi återvinner både postindustriell plast och postkonsumentplast. Alla begagnade sopkärl, rör, lådor, hinkar och rent produktionsspill från tillverkningsindustrin har en chans att göra någon glad i ny form. Vi gör en kvalitetsbedömning och materialet hamnar i någon av våra olika återvinningsprocesser. Materialets egenskaper avgör hur mycket vi kan betala och vilken process som behövs för att få ut så bra kvalitet som möjligt.

Vår inköpsavdelning jobbar nära vår försäljningsavdelning för att ta fram så bra produkter som möjligt. Vi är övertygade om att nära samarbeten, både mellan oss inom REMONDIS, och med dig som kund, är det som får miljöarbetet att hända. Långsiktiga relationer ger hög kvalitet och höga resultat helt enkelt.

Förädling

Din postindustriella plast eller om du har postkonsumentplast kommer till någon av våra två anläggningar i södra Sverige. Vi ser till att råmaterialet vägs in och dokumenteras. I nästa steg separerar vi plast som behöver tvättas, vi centrifugerar och maler ner plasten efter önskad storlek. Sen kan plasten extruderas, vi smälter plasten till regranulat. Din plast kan i vissa fall hamna i det som heter agglomereringen, där vi alltså binder samman olika material till en homogen plastprodukt. Hela processen gör vi såklart med noggranna kvalitetsglasögon på och efter välstrukturerade metoder som 5S-metoden. Självklart har vi alla miljöcertifieringar på plats och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare, det är ett måste för att upprätthålla vår höga kvalitet.

På tal om kvalitet

I vårt testcenter, plastlaboratoriet kontrollerar vi materialen så att de uppfyller alla specifikationer. Genom hela förädlingsprocessen gör vi löpande kvalitetstester så att slutprodukten håller det vi lovar.

När vi gör nya produkter ser plastlaboratoriet till att det är ordning och reda. Här definierar vi materialslag, vi bedömer processbarhet – materialkvaliteten säkerställer vi med utrustning för FTIR, DSC, MFI, DMA, densitetsmätning, slagsegenehetsmätning och kontroller av fyllnadsmedelshalter. Vi kan också göra indikativa processutvärderingar för filmblåsning, extrudering och formsprutning. Alla tester går att få som separata tjänster.

Återvunnen plast av högsta kvalitet

Om du, som vi, är plastfinsmakare är det bara att luta dig tillbaka. Vi kan ta helhetsansvar och skräddarsy en återvinningslösning för er verksamhet så att ni kan njuta vår finaste plast i en sluten cirkel. Har du råvaruspill? Vi säkerställer att ert spill blir återvunnet. Rykande eftertraktat. Är du en plastkonnässör och vill köpa prima plast? Vi erbjuder 100 % återvunnen plast av högsta kvalitet.

Vill du veta mer om vår verksamhet?
Hör av dig, vi är kanonbra på plast.

Peter Rosengren

Head of Plastic Recycling Sweden

+46 76 138 77 00

peter.rosengren@remondis.se