Vi kavlar upp ärmarna,
spänner musklerna och får det att hända.

REMONDIS i Sverige har arbetat med återvinning och varit en handfast partner i över 70 år. Vi arbetar lokalt, nära våra kunder, från Staffanstorp i söder till Husum i norr. Vi är en del av den globala återvinningskoncernen REMONDIS sedan år 2018. Det betyder att vi har tillgång till den senaste tekniken, världsledande expertis och moderna anläggningar.

Göteborg och Berlin hjärtat av svensk återvinning

Det finns många fördelar att ha en global koncern i ryggen. I Sverige är vi en självklar servicepartner som jobbar nära kunderna. Vi hjälper till att minska kostnader, att öka återvinningsgraden och uppfylla alla lagkrav. Ni får all den data som behövs för att enkelt kunna göra er rapportering.

Vi har 1 000 anläggningar i 30 länder, vi återvinner över 30 miljoner ton per år och servar 200 000 kunder. Det gör att du som kund får ta del av all vår samlade kompetens och erfarenhet inom hela REMONDIS.

I samarbetet mellan bolagen inom REMONDIS kan vi erbjuda expertis och tillgång till de senaste innovationerna. Genom att ha tillgång till alla anläggningarna inom koncernen hittar vi en lösning på i princip alla utmaningar vi ställs inför. Ur ett återvinningsperspektiv är dessutom avståndet till Göteborg, Hamburg eller Berlin ofta närmare än till städer inom Sverige.

Vi är redo att hjälpa er att effektivisera era avfallsprocesser, sänka era kostnader och minska klimatavtrycket. Letar ni efter en partner som får saker att hända? Testa oss!

Transparent affärsmodell

Transparens varar längst. I våra kundrelationer är det öppenhet som gäller, till exempel när det gäller vad du får betalt för ditt material.

Branschens bästa service?

Det är vårt mål i alla fall. Vi jobbar hårt för att hålla en hög service genom alla led, inom hela REMONDIS.

Avfallstrappans tydliga steg

Avfallstrappan är en enkel men tydlig modell som visar hur en hållbarhetsresa kan se ut. Målet är naturligtvis att hitta nya lösningar och ta steg uppåt. Även små steg gör skillnad. I kundportalen följer du er återvinningsresa.

Såhär får vi det att hända:

Nulägesanalys

Våra återvinningsexperter gör en nulägesanalys i dialog med er för att gå igenom hur ni sorterar avfall och vad det finns för möjligheter att återvinna mer och spara pengar. ​Vårt mål är att ni ska göra en förflyttning uppåt i avfallstrappan och med effektiva processer bidra till att minimera avfallet som genereras och därmed minskad miljöpåverkan.​ Nulägesanalysen resulterar i en rapport som visar:​

 

 • Vilka materialslag och vilka volymer
 • Vad materialåtervinns och vad går till energiåtervinning
 • Total CO2 påverkan från återvinningen
 • Kostnader för hyra, transport och materialhantering
 • Förbättringspotential och möjlighet till ökad återvinning och kostnadsbesparingar

Återvinningsplan

Efter nulägesanalys, rapport och bedömning av förbättringspotential tar vi fram en gemensam återvinningsplan.​

 

 • Planen utgår från er verksamhet med tydliga målsättningar och nyckeltal.
 • Vi går igenom era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser och materialbehandling.
 • Behov av utbildning med fokus på att skapa ett engagemang kring ökad återvinning och ekonomin.
 • Ta fram alternativ för att materialåtervinna komplexa materialslag som går till energiåtervinning idag.

Uppföljning av förbättringsprojekt

När planen sätts i drift följer vi uppsatta mål och nyckeltal.​

 

 • Digital visualisering av miljövinst med kontinuerlig statistik i vår kundportal​
 • Löpande förbättringar för effektivare återvinning och ökad miljövinst.
 • Vår kundservice är tillgänglig och ger snabb återkoppling vid behov av förändringar.

Kontakta mig

  REMONDIS Sweden ABs certifikatflora

  Certifikat

  1. ISO 9001:2015
  2. ISO 14001:2015
  3. ISO 45001:2018

  Certifierade anläggningar framgår av appendix.

  Tillstånd

  1. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
  2. Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

  Vi har tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet

  Hållbarhetsrapport

  Här kan du ladda ner vår senaste hållbarhetsrapport.

  Visselblåsare

  Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet.

  Läs mer