Avfallshanteringen inom offentlig sektor står inför stora utmaningar, inte minst när producentansvaret förändras. Tack vare lång erfarenhet från bland annat hushållsophämtning och samarbete med Pressretur och FTI är vi väl insatta i kommunernas behov och en given samarbetspartner från start i de utmaningar som väntar. Vi har beprövade processer, specialanpassade fossilfria fordon, effektiva återvinningsanläggningar, och ett stort nätverk för avsättning av allt slags avfall. Genom vår kundportal får ni enkelt tillgång till statistik över ert hållbarhetsarbete och en löpande visualisering av de miljöbesparingar som ni gör genom er avfallshantering. För oss är alla kunduppdrag ett partnerskap där vi hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.​​

Så här arbetar vi med offentlig sektor:​

Vårt erbjudande

En helhetslösning där vi ansvarar för allt från drift och underhåll av containrar till försäljning av material:​

  • Hyra för container​
  • Tömning av avfallshållare med specialanpassade fossilfria fordon, miljöklassade enligt Euro 6 och drivna av HVO Diesel​
  • Paketering, sortering, behandling och lagring av material​
  • Ni får ersättning för insamlat tonnage enligt avtal. Tack vare ett stort internationellt nätverk kan vi säkerställa bästa möjliga pris för allt återvunnet papper som vi säljer, och en ersättningsmodell som gynnar er.​
  • Vi har möjlighet att erbjuda helt kostnadsfri insamling och hantering – när pappret är sålt till godkända mottagare (både i Sverige och internationellt) betalar vi ersättningen till våra kunder.

Vårt löfte

Efter nulägesanalys, rapport och bedömning av förbättringspotential tar vi tillsammans fram en återvinningsplan.​

  • Vi vet vilka lagkrav och förändringar som påverkar kommun, region och stat, och kan vara ert bollplank för hur återvinningen ska utföras för att kraven ska uppfyllas.​
  • En väl fungerade avfallshanterings som innebär enkel, ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig återvinning​
  • Vi ser till att återvinningsstationer hålls rena och att tömning av behållare sker med rätt frekvens.

På uppdrag av framtiden utvecklar vi morgondagens återvinning för offentlig sektor

Amanda Arvidsson

Key account manager

Borås

+46 76 811 69 30

Oscar Svensson

Account manager

Göteborg

+46 76 798 10 68

Peter Lemberg

Account manager

Stockholm

+46 70 293 03 80

Niklas Adlivankin

Account manager

Stockholm

+46 76 103 75 26

Ingemar Hjalmarsson

Account manager

Göteborg

+46 73 173 02 72

Sara Bohlin

Account manager

Trollhättan

+46 76 146 56 64

Det här händer med ert avfall

Biobränsle & träbränsle

All form av returträ och trädbränsle, till exempel lastpallar, virke, uttjänt emballage, sågverksbiprodukter och skogsflis/GROT, tas om hand och säljs vidare till värmeverk och som råvara inom tillverkningsindustrin.​

Papper & kartong

Papper och kartong samlas in och transporteras till anläggningar där det kontrolleras, sorteras och balas för försäljning och leverans till kunder som pappersbruk.

Plast

Plastavfall säljer vi antingen vidare som råvara till industrier, eller så ser vi till att ni kan använda det igen i er egen produktion. Ett annan möjlighet är att vi bearbetar ditt plastavfall till produkt som du själv kan använda, till exempel pallar eller påsar.

Elektronik

Vi hanterar hela återvinningsprocessen för elektronikavfall: insamling, transport till anläggningar där skrotet demonteras, sorteras och säljs vidare för återvinning eller återanvändning.

Farligt avfall

På vår farligt avfall-anläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar, samt analyserar farligt avfall. En del avfall behandlar vi själva medan annat skickas vidare till samarbetspartners för återvinning, destruktion eller säker förvaring .

Metallskrot

Metallskrot sorteras, smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Förutom järn är koppar, aluminium, rostfritt stål och ädelmetaller exempel på värdefulla material som går utmärkt att återvinna.

Glas

Glas kan smältas om till nytt glas i all oändlighet. Svensk Glasåtervinning, som tar emot allt glas vi samlar in, är bäst i världen på att återvinna glas och idag återvinner de över 90% av alla glasförpackningar i Sverige.