Materialåtervinning

Materialåtervinning innebär att vi använder insamlat och använt material, istället för att vi använder oss utav jungfruligt (nyproducerat) material. Råvarorna lever vidare i nya produkter och tillsammans skapar vi en återvinning som gör stor nytta.

Vi ser avfallet som en viktig resurs då detta genererar både miljönytta och lönsamhet. En effektiv materialåtervinning bidrar till en minskad åtgång av jordens resurser och innebär även minskade kostnader för ditt företag samt för samhället i stort.

REMONDIS arbete handlar om att samla in rätt material med rätt kvalitet och sedan sälja materialet vidare så att råvarorna kan användas för att tillverka nya produkter. Nedan kan ni läsa mer om återvinning för respektive materialslag.

Vi hanterar alla material

Läs lite mer om några av våra material och hur de återvinns.
Plast
Papper & kartong
Skrot & metall
Farligt avfall
Glas
Elektronik
Energiåtervinning