Fastighetsägare kan göra stor skillnad för klimatet genom en mer utvecklad återvinning som tar digital teknik till hjälp. Våra heltäckande lösningar, som omfattar tömning av vanliga sop- och miljörum och hämtning från hyresgästernas egna lokaler, samt containers för stora volymer eller ombyggnationer, minskar såväl era CO2-utsläpp som era kostnader.

Vår app och kundportal ger er och era hyresgäster statistik över hur återvinningen skapar miljövinster och hur den kan bli ännu effektivare. Tack vare att statistiken är anpassad efter era system ger den er möjlighet att certifiera era fastigheter och slippa kostnader för återvinning och sophantering.

Låt oss hantera er fastighets totala avfall inklusive hushållsavfallet. Det blir rent och snyggt i era och hyresgästernas avfallsutrymmen, era fastighetsskötare kan prioritera annat och ni spar pengar – samtidigt som ni bidrar till ett bättre klimat.

 

 

Så här arbetar vi med fastigheter:

Nulägesanalys

En av våra återvinningsexperter gör en nulägesanalys i dialog med er:

 • Vad för slags avfall har ni i dag?
 • Var hamnar det?
 • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
 • Hur stor mängd CO2 släpps ut på grund av nuvarande avfallshantering?

Nulägesanalysen resulterar i en:

 • Rapport
 • Bedömning av förbättringspotential

Återvinningsplan

Efter nulägesanalys, rapport och bedömning av förbättringspotential tar vi tillsammans fram en återvinningsplan.

 • Planen utgår från och anpassas efter era återvinningsutrymmen.
 • Vi formulerar mål och nyckeltal
 • Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras för ökad återvinning.

Uppföljning & Justering

När planen sätts i drift följer vi löpande upp resultaten och jämför med uppsatta mål och nyckeltal.

 • Digital visualisering av miljövinst med kontinuerlig statistik i vår kundportal
 • Kontinuerliga justeringar för effektivare återvinning och ökad miljövinst.
 • Kundservice som är tillgänglig och ger snabb återkoppling.

Vi ser till att alla krav uppfylls

Med oss som partner kan ni lägga mer tid på att utveckla er verksamhet. Vi tar ansvar för återvinningen på ett sätt som uppfyller alla gällande lagar och regler, och som motsvarar era och era intressenters krav på hållbarhet.

Vi dimensionerar efter era behov

Vi utformar våra tjänster och lösningar efter era behov. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra er återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar ert klimatavtryck.

På uppdrag av framtiden utvecklar vi morgondagens återvinning för fastigheter

Kenneth Sandberg

Account manager

Område: Kommersiella fastigheter, kontor, FM-bolag

+46 70 770 75 00

Anton Fors

Account manager

Område: Kontor

+46 72 230 10 62

Peter Ekström

Account manager

Område: Kommersiella fastigheter

+46 72 530 41 00

Niklas Adlivankin

Account manager

+46761037526

Sofia Andersson

Account manager

+46 72 530 41 00

Det här händer med ert avfall

Biobränsle & träbränsle

All form av returträ och trädbränsle, till exempel lastpallar, virke, uttjänt emballage, sågverksbiprodukter och skogsflis/GROT, tas om hand och säljs vidare till värmeverk och som råvara inom tillverkningsindustrin.​

Papper & kartong

Papper och kartong samlas in och transporteras till anläggningar där det kontrolleras, sorteras och balas för försäljning och leverans till kunder som pappersbruk.

Plast

Plastavfall säljer vi antingen vidare som råvara till industrier, eller så ser vi till att ni kan använda det igen i er egen produktion. Ett annan möjlighet är att vi bearbetar ditt plastavfall till produkt som du själv kan använda, till exempel pallar eller påsar.

Elektronik

Vi hanterar hela återvinningsprocessen för elektronikavfall: insamling, transport till anläggningar där skrotet demonteras, sorteras och säljs vidare för återvinning eller återanvändning.

Farligt avfall

På vår farligt avfall-anläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar, samt analyserar farligt avfall. En del avfall behandlar vi själva medan annat skickas vidare till samarbetspartners för återvinning, destruktion eller säker förvaring .

Metallskrot

Metallskrot sorteras, smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Förutom järn är koppar, aluminium, rostfritt stål och ädelmetaller exempel på värdefulla material som går utmärkt att återvinna.

Glas

Glas kan smältas om till nytt glas i all oändlighet. Svensk Glasåtervinning, som tar emot allt glas vi samlar in, är bäst i världen på att återvinna glas och idag återvinner de över 90% av alla glasförpackningar i Sverige.