kommun

Sophämtning i Östhammar

Sophämtning

Östhammar kommun

REMONDIS sköter insamlingen av kommunalt avfall på uppdrag av Östhammars kommun.

Aktuell driftinformation

Se information nedan.

Sophämtning

Ställ fram kärlet senast kl. 07.00 på tömningsdagen så att REMONDIS kan tömma kärlet/kärlen.
Låt kärlen stå ute tills de är tömda.

Med Vänlig Hälsning
REMONDIS AB