Vi hämtar ert Hushållsavfall,
det kan ni lita på

REMONDIS är glada över att vara det självklara alternativet för många av Sveriges kommuners avfallshantering. Med våra effektiva och miljövänliga lösningar gör vi avfallshanteringen enkel och bekymmersfri. Vi arbetar tillsammans med våra kommuner för att ständigt förbättra sophämtning och återvinning.

PSST…

Tryck på den kommun där du bor för att få mer
information om vad som gäller där.

Vad vi erbjuder 

När det handlar om avfallshantering, är REMONDIS som ditt pålitliga bollplank! Med våra smarta sophämtningssystem tar vi hand om hushållsavfallet, inklusive matrester, förpackningar och annat gött. Vi jobbar hårt för en ren miljö och en smart ekonomi.

Som de pålitliga följeslagarna till Sveriges kommuner erbjuder vi hållbara lösningar för avfallshantering. Vårt mål: att öka medvetenheten om miljön och göra världen lite mer resurseffektiv – och kanske till och med lite roligare!