Återvinning av Glas

Glas

Varje dag så samlar vi in 540 ton glasförpackningar. Tack vare att svenska befolkningen är så duktiga på att återvinna sina glasförpackningar.
Man kan nästan säga att glaset har ett eget kretslopp. Glas kan man nämligen smältas om till nytt glas i all oändlighet. Så när du lämnar dina glasförpackningar på en av de 5 000 insamlingsplatser tar du därför aktiv ställning för miljön och bidrar till ett hållbart samhälle. Svensk Glasåtervinning som tar emot allt glas vi samlar in, är bäst i världen på att återvinna glas och idag återvinner de över 90% av alla glasförpackningar i Sverige.

Tre fördelar med glas

  • Glas påverkar inte smak och doft på produkten den innehåller
  • Glas kan återvinnas hur många gånger som helst, dessutom med 20% mindre energi
  • Glas är mycket formbar och designen på förpackningen kan variera utan att bli svagare

Vi på REMONDIS har specialbilar anpassade till att hämta in glaset på ett så effektivt och miljöanpassat sätt som möjligt. Vi ansvarar för glasinsamlingen i Stockholms län, Västra Götalands län, Värmlands län, Jönköpings län och Kalmar län. Alla orter har sina egna rutiner där det kan skifta mycket på befolkningen under olika perioder på året. Områden vi lägger mer fokus på under sommaren är kustnära orter.

Det är väldigt viktigt att de som vill bidra med återvinningen ser till att sortera glasförpackningarna så det separeras färgat från ofärgat glas. Det är även mycket viktigt att porslin, planglas eller kristall INTE slängs tillsammans med glasförpackningarna.