Återvinning industri & logistik

Företag kan generera olika sorters avfall i stora mängder som bidrar till ökade kostnader för att föras bort på rätt sätt. Miljön är inte den enda vinnaren på återvinning – även företag kan tillgå en ekonomisk vinst i att återvinningen på arbetsplatsen fungerar. Hur ser ert system ut idag?

REMONDIS hämtar och återvinner allt material som uppkommer inom verksamhetens produktion och administration. Genom att erbjuda en tydlig och genomtänkt lösning för källsortering, kan hanteringen av restmaterialet ske smidigt och säkert för alla användare. Oavsett vad det är och var i verksamheten det finns. Ett återvinningssystem sparar dessutom arbetstid då avstånd till uppsamlingsställen förkortas, lyft elimineras och transportsträckor planeras om.

Allt restmaterial tas om hand på bästa sätt, ur ett lagligt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. REMONDIS ser sedan till att så mycket som möjligt görs till värdefull råvara och återvinns till nya produkter. REMONDIS förser er verksamhet med de behållare, containrar och annan utrustning som behövs. Även tydliga sorteringsanvisning och skyltar tillkommer.

Som kund får ni:

  • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar
  • Tydligt informationsmaterial för korrekt sortering
  • Optimerade transporter för materialet
  • Återkoppling och statistik
  • Garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)