Energiåtervinning av träbiprodukter och träspill

Biobränsle och trädbränsle

Många verksamheter ger ifrån sig träbiprodukter och -spill, som är en viktig energikälla eller tillverkningsråvara för andra. Vi hjälper er att ta hand om trämaterial av alla kvaliteter och sälja det vidare – eller att förse er verksamhet med biomaterial. På så sätt kan vi skapa nytta för många, samtidigt.

Vi tror på långa och nära samarbeten med våra kunder och leverantörer. Tillsammans med er ser vi över vad som går att göra med just ert material eller produkt. Och med långsiktiga planer ser vi till att detta också blir verklighet.
Vi säljer returträ och trädbränsle åt dig. Vi hjälper dig att ta hand om både trädbränsle och returträ – samt att sälja det vidare. Vi har lång erfarenhet av att jobba med alla typer av volymer och tillsammans med vårt stora kontaktnät och goda relationer gör det att vi kan sälja ditt material till bra pris.

Vi köper gärna lastpallar, virke, uttjänt emballage och andra typer av returträ av er. Och samma sak gäller trädbränsleprodukter som skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksbiprodukter.

Köp biobränsle av oss. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta med värmeverk. Det gör att vi vet vilka material värmeverken tar emot och vilken kvalitet materialen behöver ha. Dessutom är träd- och biobränslen en viktig råvara inom tillverkningsindustrin, som kan användas till allt från pellets till jordförbättringsprodukter.

Tack vare vår kunskap och erfarenhet kan vi försörja er med bränsle eller träråvara, på era villkor – helt enligt era behov. Ni får alltid en egen kontaktperson hos oss, så att råd och stöd aldrig är längre än ett klick bort.

Mer om köp och sälj av trädbränsle

Vi säljer ditt returträ och träbränsle

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med stora volymer, samt har stora kontaktnät och goda relationer med värmeverk som använder biobränsle. Det gör att vi kan sälja ditt material till rätt pris.

Köp biobränsle

Värmeverk är varmt välkomna att köpa biobränslen av oss. Vi har stor erfarenhet inom bränslen och har bra koll på det ni behöver, de material ni tar emot och de kvaliteter ni vill ha.

Trä – inte bara energi

Träd- och biobränsle är en viktig råvara inom tillverkningsindustrin, som kan komma till nytta på många sätt. Till exempel som pellets eller jordförbättring.

Vi köper ert trä

Vi köper gärna returträ i form av lastpallar, virke och uttjänt emballage i trä av er. Dessutom kan ni sälja skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksprodukter till oss.

Vi förvandlar trä till bränsle

Vi baserar vårt bränsle på returträ, skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksprodukter. Och vi har stor erfarenhet av att köpa, producera och sälja biobränsle.