Elektronik ‚Äď egen verksamhet

Experter på elektronikåtervinning

REMONDIS har all den tekniska kompetens och det nätverk som krävs för att ta ansvar för hela återvinningsprocessen kring elektronikavfall. Vi ser också till att de kunder som säljer elektronik har koll på sina skyldigheter inom återvinning enligt EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical & Electronical Equipment).

Vi arbetar aktivt med att förbättra och utveckla vår verksamhet för ökad förädling av återvunnen plast. Vår verksamhet har ett 30-tal anställda med en årlig kapacitet att producera 40 000 ton återvunnen plastråvara av rätt kvalitet.

Om REMONDIS svenska verksamhet inom elektronikåtervinning

Vi hjälper såväl hushåll som företag och verksamheter med allt som rör återvinningen av e-avfall. Från insamling och transport till anläggningar där skrotet demonteras, sorteras och återvinns till att därefter sälja det som går att återanvända eller har återvunnits till intresserade köpare. Genom vårt stora kontaktnät hittar vi rätt köpare som är beredd att betala rätt pris. På så vis kan vi ta ett helhetsansvar för återvinningen av allt e-avfall.

Som en del av världens tredje största återvinningsföretag samarbetar vi också med akademi och näringsliv för att utveckla framtidens elektronikåtervinning. På uppdrag av framtiden krokar vi arm med våra kunder för att ytterligare bidra till en cirkulär ekonomi.

Vi tar ansvar för hela återvinningsprocessen

Elektronikavfall omfattar allt som drivs eller är beroende av sladdar eller batterier. REMONDIS ser till att e-avfallet samlas in och transporteras från fastighetsnära och mobila miljöstationer, insamlingsplatser, butiker och företag och sedan körs till återvinningsanläggningar där det vägs och registreras.

Mycket av elavfallet samlas in som diverse elektronik och kan bestå av alla slags hushållsapparater, stora som små: uttjänta kylskåp, spisar, tv-apparater, dammsugare, leksaker, mobiltelefoner med mera. Innan produkterna kan återvinnas behöver de genomgå en förbehandlingsprocess i vilken de rensas från farligt avfall som batterier, oljor, kvicksilver och sedan demonteras. Värdefulla material såsom kretskort skiljs också ut och batterier och andra miljöfarliga komponenter plockas bort. Det som blir kvar förs sedan vidare till fragmentering där materialet slås sönder till mindre bitar. Det som från början var en sammansatt produkt omvandlas därigenom till olika högar av plast, metall och glas för återvinning.

Efter förbehandlingen skickas materialet vidare till olika behandlingsanläggningar. En del plast materialåtervinns och en del går till förbränning på fjärrvärmeverk. Metallerna går till smältverk som kan separera olika metaller i exempelvis kretskort genom nedsmältning.

Det mesta går att återvinna

I elektronik finns det mycket som g√•r att √•tervinna. √Ąnd√• l√•g √•tervinningsgraden i Sverige 2018 bara p√• 45 procent enligt Eurostat, och i hela EU p√• strax under 40 procent. Utvecklingspotentialen √§r allts√• h√∂g. Metaller som j√§rn, aluminium, koppar, tenn, silver och guld √§r n√•gra exempel p√• l√∂nsam √•tervinning.

Apparaterna består ofta även av plaster som går att återanvända. En ökad återvinning är bra ur flera perspektiv: återanvända råvaror minskar produktionskostnaderna, miljöfarliga ämnen hamnar inte i naturen och vi minskar produktionen av jungfruliga material, till exempel brytning av metaller.

Genom att anlita REMONDIS får du som kund överblick och kontroll över alla delar av återvinningen; från transport, genom hela materialhanteringen tills att materialet skickas vidare för återanvändning. Vi har koll på vilket e-avfall som innebär en ersättning, till exempel en PC, och vilket e-avfall som medför en kostnad, till exempel kyl och frys, och vi ser till att våra kunder också får det.

Ledande på sekretessavfall

Ibland byter man på arbetsplatser ut kontorsutrustning som datorer, skärmar, skrivare med mera, trots att de fungerar. En del av dem, exempelvis skärmar, kan då återanvändas som komponenter i nya produkter. Om det inte är möjligt ser vi till att de tas isär så att delar av metall eller plast återvinns. Eftersom datorer och mobiltelefoner kan innehålla hemliga uppgifter är vi noga med att destruera den delen av avfallet, exempelvis hårddiskar.

Kunder, miljön och EU kräver att vi återvinner mer elektronik

Kunder, slutkonsumenter och affärspartners ställer allt högre miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att producenter är miljömedvetna, återvinner, minskar sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara och cirkulära.

Samtidigt tillkommer ständigt nya tvingande lagar och regler som ställer krav på en mer hållbar tillverkningsindustri. De nya reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att tappa kunder eller drabbas av juridiska påföljder.

På REMONDIS ser vi till att våra kunder alltid har koll på alla regler och krav. Vi har kunskapen, erfarenheten och musklerna som krävs för att påskynda våra kunders ekologiska transformation inom återvinning av elektronik och andra avfallsslag. Vi ser också till att de kunder som säljer elektronik har koll på sina skyldigheter inom återvinning enligt EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical & Electronical Equipment).