Bra återvinningslösningar gör bygget miljövänligare, mer kostnadseffektivt och avfallshanteringen bekymmersfri. Containers och annan utrustning ska vara optimerade efter varje specifikt byggprojekt och de material som ska återvinnas, och felsorteringen ska vara minimal för att undvika högre kostnader för materialet. Samtidigt ska ni löpande kunna se hur er återvinning bidrar till en minskad klimatpåverkan och hur den kan utvecklas. Vi skräddarsyr våra tjänster efter varje bygge och vi utbildar er personal i sortering, och genom vår kundportal kan ni följa miljönyttan ni gör i realtid.

Så här arbetar vi med byggbranschen:

Projektanalys

En av våra återvinningsexperter går igenom byggprojektet med er för att ta reda på:

  • Hur behovet av återvinningslösningar ser ut och hur de kan optimeras utefter det specifika byggets förutsättningar, framförallt avseende yta och logistik för högsta tänkbara leveransprecision
  • Hur återvinningen ska anpassas efter byggprojektets olika etapper för att säkerställa en optimal återvinning över tid.

Återvinningsplan

Efter genomgången av byggprojektet tar vi fram en återvinningsplan:

  • Planen utgår från projektet med tydliga målsättningar och nyckeltal.
  • Vi tittar på era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling samt eventuellt utbildningsbehov med fokus på att optimera återvinningsgraden och ekonomin.

Uppföljning & Justering

När planen sätts i drift följer vi löpande upp resultaten och jämför med uppsatta mål och nyckeltal:

  • Digital visualisering av miljövinst med kontinuerlig statistik i vår kundportal
  • Kontinuerliga justeringar för effektivare återvinning och ökad miljövinst.
  • Kundservice som är ständigt tillgänglig och ger snabb återkoppling.

Vi ser till att alla lagar efterlevs

Vi tar ansvar för återvinningen på ett sätt som uppfyller alla gällande lagar och regler i enlighet med er kontrollplan för avfall, liksom omvärldens krav på hållbarhet. Vi anpassar återvinningen utifrån branschens krav på källsortering och de material som måste sorteras ut.

Vi garanterar att certifieringarna efterlevs

Vi kan garantera att ert avfall omhändertas enligt aktuella certifieringar, samt hjälper er att efterleva EU-taxonomin om att max 30% av den totala avfallsvolymen får förbrännas.

Vi erbjuder utbildningar och startmöten

Vi har all den kunskap som behövs för att göra er återvinning till en mer hållbar och effektiv process som minskar ert klimatavtryck, och vi erbjuder utbildningar och startmöten. Startmötena sker tillsammans med byggprojektledaren där vi går igenom alla fraktioner, skyltningar, behållare och utbildningstillfällen.

På uppdrag av framtiden utvecklar vi morgondagens återvinning för byggindustrin

Marcus Franzén

Account manager

Göteborg

+46 70 976 65 25

Markus Van Reis

Account manager

Göteborg

+46 76 118 91 46

Bernhard Mikaelsson

Account manager

Falköping

+46 73 073 02 47

Henrik Persson

Account manager

Timrå

+46 72 050 44 97

Sandra Hulthén

Sales

Göteborg

+46 70 925 62 12

Joakim Carlsson

Account manager

Skene

+46 73 059 31 20

Mikael Granberg

Account manager

Trollhättan

+46 73 058 76 73

Det här händer med ert avfall

Biobränsle & träbränsle

All form av returträ och trädbränsle, till exempel lastpallar, virke, uttjänt emballage, sågverksbiprodukter och skogsflis/GROT, tas om hand och säljs vidare till värmeverk och som råvara inom tillverkningsindustrin.

Papper & kartong

Papper och kartong samlas in och transporteras till anläggningar där det kontrolleras, sorteras och balas för försäljning och leverans till kunder som pappersbruk.

Plast

Plastavfall säljer vi antingen vidare som råvara till industrier, eller så ser vi till att ni kan använda det igen i er egen produktion. Ett annan möjlighet är att vi bearbetar ditt plastavfall till produkt som du själv kan använda, till exempel pallar eller påsar.

Elektronik

Vi hanterar hela återvinningsprocessen för elektronikavfall: insamling, transport till anläggningar där skrotet demonteras, sorteras och säljs vidare för återvinning eller återanvändning.

Farligt avfall

På vår farligt avfall-anläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar, samt analyserar farligt avfall. En del avfall behandlar vi själva medan annat skickas vidare till samarbetspartners för återvinning, destruktion eller säker förvaring .

Metallskrot

Metallskrot sorteras, smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Förutom järn är koppar, aluminium, rostfritt stål och ädelmetaller exempel på värdefulla material som går utmärkt att återvinna.

Glas

Glas kan smältas om till nytt glas i all oändlighet. Svensk Glasåtervinning, som tar emot allt glas vi samlar in, är bäst i världen på att återvinna glas och idag återvinner de över 90% av alla glasförpackningar i Sverige.