Bostadsrättsföreningar och bostadsbolag har en viktig roll att spela i den cirkulära omställningen av samhället. I ett land där 1 miljon människor bor i bostadsrätt och 1,3 miljoner människor bor i hyresrätt finns det stora möjligheter att minska CO2-utsläppen rejält och därmed reducera klimatpåverkan. För att vi på sikt ska kunna nå de miljömål som finns på nationell nivå och EU-nivå.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan, tillsammans med sina hyresgäster respektive medlemmar, effektivt utveckla sin återvinning med hjälp av de senaste teknikerna och metoderna som gör bostäderna mer hållbara och kostnaderna lägre. Framför allt få en välutvecklad återvinning som fungerar smidigt. Vi märker upp era kärl och planerar hur ofta vi ska tömma. Sedan kan ni beställa extra tömningar i vår app och få statistik över klimatnyttan er återvinning bidrar till i vår kundportal.

Så här arbetar vi med Bostadsrättsföreningar & hyresfastigheter:​

Nulägesanalys

Våra återvinningsexperter gör en nulägesanalys i dialog med er för att gå igenom hur ni sorterar avfall och vad det finns för möjligheter att återvinna mer och spara pengar. ​Vårt mål är att ni ska göra en förflyttning uppåt i avfallstrappan och med effektiva processer bidra till att minimera avfallet som genereras och därmed minskad miljöpåverkan.​ Nulägesanalysen resulterar i en rapport som visar:​

 • Vilka materialslag och vilka volymer
 • Vad materialåtervinns och vad går till energiåtervinning
 • Total CO2 påverkan från återvinningen
 • Kostnader för hyra, transport och materialhantering
 • Förbättringspotential och möjlighet till ökad återvinning och kostnadsbesparingar

Återvinningsplan

Efter nulägesanalys, rapport och bedömning av förbättringspotential tar vi fram en gemensam återvinningsplan.​

 • Planen utgår från er verksamhet med tydliga målsättningar och nyckeltal.
 • Vi går igenom era volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser och materialbehandling.
 • Behov av utbildning med fokus på att skapa ett engagemang kring ökad återvinning och ekonomin.
 • Ta fram alternativ för att materialåtervinna komplexa materialslag som går till energiåtervinning idag.

Uppföljning av förbättringsprojekt

När planen sätts i drift följer vi uppsatta mål och nyckeltal.​

 • Digital visualisering av miljövinst med kontinuerlig statistik i vår kundportal​
 • Löpande förbättringar för effektivare återvinning och ökad miljövinst.
 • Vår kundservice är tillgänglig och ger snabb återkoppling vid behov av förändringar.

Vi ser till att alla krav uppfylls​

Med oss som partner kan ni lägga mer tid på att utveckla er verksamhet. Vi tar ansvar för återvinningen på ett sätt som uppfyller alla gällande lagar och regler, och som motsvarar era och omvärldens krav på hållbarhet.​​ ​​

Vi dimensionerar efter era behov​

Vi utformar våra tjänster och lösningar efter era behov. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra er återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar ert klimatavtryck.

På uppdrag av framtiden utvecklar vi morgondagens återvinning för detaljhandeln

Connie Elvhage

Account manager

Stockholm

+46 70 789 59 64

Dennis Arrefelt

Account manager

Stockholm

+46 70 789 59 60

Leif Johansson

Account manager

Göteborg

+46 70 685 88 80

Det här händer med ert avfall

Biobränsle & träbränsle

All form av returträ och trädbränsle, till exempel lastpallar, virke, uttjänt emballage, sågverksbiprodukter och skogsflis/GROT, tas om hand och säljs vidare till värmeverk och som råvara inom tillverkningsindustrin.​

Papper & kartong

Papper och kartong samlas in och transporteras till anläggningar där det kontrolleras, sorteras och balas för försäljning och leverans till kunder som pappersbruk.

Plast

Plastavfall säljer vi antingen vidare som råvara till industrier, eller så ser vi till att ni kan använda det igen i er egen produktion. Ett annan möjlighet är att vi bearbetar ditt plastavfall till produkt som du själv kan använda, till exempel pallar eller påsar.

Elektronik

Vi hanterar hela återvinningsprocessen för elektronikavfall: insamling, transport till anläggningar där skrotet demonteras, sorteras och säljs vidare för återvinning eller återanvändning.

Farligt avfall

På vår farligt avfall-anläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar, samt analyserar farligt avfall. En del avfall behandlar vi själva medan annat skickas vidare till samarbetspartners för återvinning, destruktion eller säker förvaring .

Metallskrot

Metallskrot sorteras, smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Förutom järn är koppar, aluminium, rostfritt stål och ädelmetaller exempel på värdefulla material som går utmärkt att återvinna.

Glas

Glas kan smältas om till nytt glas i all oändlighet. Svensk Glasåtervinning, som tar emot allt glas vi samlar in, är bäst i världen på att återvinna glas och idag återvinner de över 90% av alla glasförpackningar i Sverige.