Bostadsrättsförening

En enkel återvinning för alla

Bostadsrättsföreningar och bostadsbolag har en nyckelroll i den cirkulära omställning som pågår i samhället. I ett land där 1 miljon människor bor i bostadsrätt och 1,3 miljoner människor bor i hyresrätt har branschen stora möjligheter att minska sina CO2-utsläpp rejält och därmed påverka sin klimatpåverkan i positiv riktning. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste tillsammans med sina hyresgäster respektive medlemmar bli bättre på effektiv energianvändning och utveckla sin återvinning för att vi ska kunna nå de miljömål som finns på nationell nivå och EU-nivå.
Här har bostadsutvecklare en unik möjlighet att tillämpa de senaste teknikerna och metoderna. De boende förväntar sig att nya bostäder både är hållbara och minskar kostnaderna långsiktigt. För bostadsrättsföreningar handlar det primärt om att skapa en välutvecklad återvinning som fungerar smidigt.

För att förstå just er specifika situation och era utmaningar gör vi alltid en nulägesanalys. Därefter tar vi gemensamt fram en handlingsplan för ert miljöarbete, märker upp era kärl och planerar hur ofta vi ska tömma. Allt för att det ska vara lätt att återvinna. Sedan kan ni beställa extra tömningar i vår app och titta på statistik om er återvinning i vår kundportal.

Så arbetar REMONDIS med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar.

Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt. Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunder ut på grund av nuvarande avfallshantering?

Tillsammans sätter vi en plan för hur vi ska lyckas

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar.
Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras med avseende på ökad återvinning. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare.

Vi ser till att
kraven uppfylls

Med REMONDIS som partner kan kunden lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom att ha koll på affärspartners och kunders krav på hållbarhet. REMONDIS är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter
kundens behov

På REMONDIS utformar och skräddarsyr vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov. Det spelar ingen roll om det handlar om en mindre tillverkningsindustri eller en stor industrikoncern. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets klimatavtryck.

Helhetsansvar skapar synergier

Allra störst värde skapar REMONDIS där vi har helhetsansvar

Genom att ta ett helhetsansvar för allt avfall och återvinning kan vi på REMONDIS hitta rätt avsättningskanaler för att skapa ett cirkulärt flöde där vi samtidigt kan se till att materialet behåller sitt värde och inte blandas med andra fraktioner vilket minskar återvinningsförmågan.

Genom att lyfta blicken och fokusera på helheten blir bidraget till planeten större i och med den ökade återvinningsgraden.